Sapat na ba ang Sipag at Tiyaga?

Sapat na ba ang sipag at tiyaga para makaahon sa kahirapan? Don’t get me wrong.  I believe in ‘sipag at … More