Sapat na ba ang Sipag at Tiyaga?

Sapat na ba ang sipag at tiyaga para makaahon sa kahirapan?

Don’t get me wrong.  I believe in ‘sipag at tiyaga’.  Ika nga ng mga matatanda:  Kapag may tiyaga, may nilaga.  Naniniwala po ako diyan.

I think and, we all have seen, the power of ‘sipag at tiyaga’.  Kung meron nito, kakayanin nating makakain ng tatlong beses sa isang araw, kakayanin nating mapag-aral ang ating mga anak kahit sa public school man.  ‘Sipag at tiyaga’ can definitely help us survive our daily lives.

Kakayanin nating makatawid, ika nga.

Pero napansin mo ba na marami sa ating mga kababayan ang may sipag at tiyaga pero patuloy pa ring nahihirapan?  Bakit kaya?  Ano kaya ang kulang?

If you want to be rich and enjoy many good things in life, I believe ‘sipag at tiyaga’ are not enough.  There has to be something more than that.

And you need to start at one very important point:  your MINDSET.

You need to make up your mind, to make a FIRM decision that you want a better life than what you have right now.  Once you make this decision, you will feel a kind of click  in your mind.  There will be a turning in your heart.  You will feel like a door opened and a cloud has been lifted and you’ll know immediately that it’s gonna happen.  That what you have set for yourself WILL HAPPEN.  That success will be yours.

 

 

 

Do you have a secret to success?

Minsan tinanong ako ng pinsan ko – “Do you have a secret to success?”

Napangiti lang ako sa tanong niya dahil nang mga panahon na iyon hindi ko pa naisip paano ko nga narating ang ‘success’. Siguro din dahil iba-iba ang definition natin ng success. Hindi ako yung tipong kinukumpara ang sarili sa iba.

Pagkaalis ng pinsan ko, doon ko inisip yung tanong niya. Ang totoo, meron nga akong sikreto. Pero paano ko isheshare sa kaniya yon? At maniniwala ba siya dito?

Because it’s so simple. The principle is so simple, anyone can start doing it now, no matter where you are. It does not require any special knowledge, any special tool or equipment. Everything that you need will come to you later as necessary. Ang kailangan lang is the imagination, learning how to focus it, and lots of practice. In the beginning, oras at tiyaga lang ang kailangan.

But, handa kaya ang pinsan ko na makinig sa akin? Minsan kasi, tayo ay nagtatanong lang pero sa totoo di naman tayo handang malaman ang sagot.

Kaya naisip ko na bigyan siya ng kopya ng The Secret (movie). Although hindi The Secret ang diretsahan nakaimpluwensiya sa akin, wala pa kasi ang pelikula at aklat na ito noong nagsimula akong magtrabaho, pero nasa The Secret ang basic principle ng konseptong alam ko.

True enough, hindi siya handang malaman ang Secret to Success na alam ko. Pagkanood niya ng pelikula, sabi niya sa akin, “Akala ko naman kung ano yang The Secret. Wala naman pala.”

Mind you, itong pinsan ko na ito is a certified ‘tambay’ at, sa edad na 50, ay dependent pa rin sa magulang. Funny.

As for me, lesson learned. Hindi lahat ay handang malaman ang sistemang ito. Hindi lahat ay makikinig because they think it’s so simple and how can such a simple thing be the secret to success?

Still, I believe it must be shared. Baka sakaling makatulong sa iba nating kababayan. I’m sure may isang Pilipino na handang malaman at subukan ito. Sana ay makarating sa kaniya ito.

Imagination rules the world. – Napoleon Bonaparte

Becoming Full Human

One may be born a human. However, a person can remain like a stone if they do nothing about their development. A vegetable man or woman does not seek more than building a family and a comfortable home while an animal level individual may achieve much, if only to be the alpha male or female in a pack. The fully human is again quite different in seeking to find out what life on Earth is about. This means acquiring instruction and a spiritual discipline in order to discover what their destiny might be. (16th century woodcut).

Woman wins 5000+ contests thru Power of Visualization

“You can have whatever you want, provided you know what it is. And see yourself as already having it. If you don’t see results right away, don’t be disappointed. Maybe you need to cultivate a little more patience!” – Helene Hadsell

Credit to YouAreCreators

Creative Visualization – Does it work?

I’m just an average Pinoy. Gaya ng karamihan sa atin, galing ako sa mahirap. Hindi naman ako gaanong matalino. Nakatapos ako ng kolehiyo pero sa isa lamang maliit na eskwelahan sa aming bayan. Pero ngayon, ako ay isang top executive sa isang malaking kumpanya sa Pilipinas, nakatira sa isang exclusive subdivision, pinag-aaral ang mga anak sa exclusive schools, nakakapamasyal sa United States, Europe, at iba pang bansa sa mundo. Hindi naman kami sobrang yaman, pero masasabi ko na naging matagumpay ako at nakakapag-enjoy sa buhay kasama ang aking pamilya.

Looking back, tinatanong ko sa aking sarili paano ako nakarating sa ganitong kalagayan? How was I able to beat the odds?

Sipag at tiyaga? Siyempre. Pero marami sa ating kababayan ang may sipag at tiyaga ngunit patuloy na naghihirap sa buhay, di ba.

Swerte? Tingin ko pwedeng sabihin ng iba na swerte ako pero naniniwala ako na ang ‘swerteng’ ito ay bunga ng aking tinatawag na trade secret – ang creative visualization.

I was perhaps 25 years old when I first applied this technique. Binigyan ako ng isang kaibigan ng maliit na aklat – ang Creative Visualizaiton na isinulat ni Shakti Gawain.

Nagtatrabaho ako sa isang maliit na clinic sa Makati noon. Wala pang isang taon pagkatapos kong isagawa ang una kong visualization ay nag-resign ako upang lumipat sa isang kumpanya sa Sucat. Di nagtagal ay tinawagan ako ng dati kong boss at nirerekomenda na mag-apply sa isang malaking ahensiya sa Makati. Natanggap ako doon. One thing led to another at ngayon ay nasa isang pinagpipitagang kumpanya sa bansa bilang isa sa mga top executive nito.

Naniniwala ako na dumating ang mga oportunidad sa akin at ako naman ay naging handa upang harapin ang mga ito dahil sa isinagawa kong visualization. Simula noon ay ginagamit ko na kadalasan ang technique na ito upang makamit ang aking mga pangarap, matagpuan ang tunay na pag-ibig, at baguhin ang aking mga negatibong pananaw sa buhay.

Yes, nakapakaraming available na aklat at materyal sa internet ukol sa creative visualization. Pero karaniwan sa kanila ay English, isinulat para sa Western o English-speaking audiences. Perhaps for the first time – ibabahagi ko ang ilang techniques sa wikang Pilipino sapagkat isinulat ko ang aklat na ito para sa Pinoy.

My book – Creative Visualization for Pinoys – was written for the ordinary Filipino. It is simple and in Taglish. Ang mga techniques ay may Pilipino at English versions.

I wrote this book because I believe every Pinoy, especially those struggling in life, would benefit from the techniques in the book. Kaya nitong baguhin ang takbo ng ating buhay mula sa kahirapan patungo sa kaginhawaan.

In this little ebook you will discover…

• What is Creative Visualization. Why it works and how it works.

• The Pre-requisite for effective Creative Visualization

• The Five Powers You Must Know

• Specific Visualization Techniques and Affirmations to achieve the following:

o Finding the right person for you

o Strengthening Your Relationships

o Getting your dream job and/or the amount of salary you desire

o Getting a certain amount of money that you need immediately

o Acquiring your dream home

o Enjoying your dream vacation

o Prosperity in general

• Removing Blocks

• Giving and Receiving

I also added a bonus chapter discussing advanced ‘magical’ techniques to get what you want in life.

Creative Visualization for Pinoys + Bonus Chapter could be yours for only PhP 350! Buy the ebook here.

Preview Image

For cash deposit or other modes of payment, please email: pililosa@yahoo.com

(Important note: This is an ebook in pdf format. You will need a computer, laptop, tablet or smartphone to read the ebook. The printed book is not available at this time. The ebook will be sent to you via email once payment has been received or confirmed.)

Here is a gift for you for taking the time to read this post. This free gift will discuss the Five Powers You Must Know in order to perform creative visualization effectively. Yes, you can perform visualization right away and on your own, you just need to keep this Five Powers in mind.

Mag-sign up or follow this blog to get your freebie.  Pagkatapos mong mag-sign up, please click ‘GET IT HERE’  below.

GET IT HERE. (Yes, you can download it for FREE.)