Why are some people poor

The poor will always be amongst us, because it starts up here (the mind). It’s in their words and their words become flesh.

When they say, “I can’t afford it,” or “I can’t do that,” they go down. They become what they say.

(My rich dad would say) “How can I afford it?”. A question opens the mind. A statement closes it.

People say money is not that important to them… If you don’t are about money, money doesn’t care about you. The word becomes flesh.

– Robert Kiyosaki, author of Rich Dad, Poor Dad; inventor of Cash Flow

Watch the video here.

Source: London Real TV and compiled by Video Advice

Jumpstart your visualization through action

We live in the world of action and so taking action is just as important as training your mind and visualizing your goals and desires.

You cannot just sit around and imagine things.  All of your ideals, desires, goals need to be grounded in the material world and the way to ground them is to take action.

On the other hand, you cannot just go on doing something without having any goal or ideal.  That would be like rowing your boat without knowing your destination.

When you row your boat, you should know where you’re headed.  Your mind should stay focused on your destination.  You should have a map so that you won’t get lost.  Your visions and goals are like that.  Your vision board functions like a map.

One of the most important action you could take is, in my opinion, EDUCATION.  Educate yourself.  Invest time in yourself.

What I mean by education is not necessarily having some college degree.   That’s not what I mean at all.  It has been proven that a college degree does not guarantee success.  It has been proven that having no college degree does not guarantee failure.

(Having said that, I would still encourage anyone to get a degree especially if they can afford it or if their parents/sponsors are willing to support their education.)

Mark Zuckerberg was a college dropout.  Bill Gates was a college dropout.  There are many other millionaires and billionaires like them.

Although they are college dropouts, do you think they are uneducated?  Do you think they did not spend time acquiring knowledge and honing their skills related to their fields?  Do you think they did not spend a single dime or centavo or a single minute training themselves, whether formally or informally?  I believe nobody will call them uneducated because we all understand the amount of knowledge, skills, values and vision they placed on their work.

This is what I mean by education.  It’s not about going to college.  It’s about having a vision, a goal.  It’s about learning what you can in your chosen field.  It’s about making decisions, taking steps, and learning from those choices and action.  If you succeed, well and good and repeat.  If you fail, get up, dust yourself, and try again with a different strategy.

Look for a mentor, a coach if you must.  Go to school if you must.  Get a degree if you must.  Do it yourself if you must.  Whichever, but you definitely will have to invest time, money and lots of energy.  There’s no other way around it.  There’s no such thing as zero investment (action) in your way to success.

 

 

 

Free Guided Relaxation in Tagalog

FREE GUIDED RELAXATION in Tagalog.

Mahalagang Paalala:  This is an audio recording in mp3 format.  Kakailanganin mo ng smartphone, laptop, tablet, o isang mp3 player upang mapakinggan ang recording na ito.

 

 

 

Hirap Humanap ng Trabaho?

 

Why not try to use the Law of Attraction through the power of your mind? Wala namang mawawala sayo kung ito ay iyong susubukan. Mapapalakas nga ng exercise na ito ang iyong Isip.

All you need is about 20 minutes a day of creative visualization. You don’t have to tell other people what you’re doing. In fact, it is better NOT to let others know what you are doing para maiwasan na madikitan ng negative thoughts ang iyong layunin.

Why not try this?

1. Maghanda ng ballpen at papel. Maglaan ng oras upang pag-isipang mabuti anong uri ng trabaho at sahod ang gusto mong makamit. Isulat sa papel ang uri ng trabaho at sahod na gusto mo.

2. Maglaan ng mga 15 minutes kada araw para sa gagawing visualization. Mas maigi na sa bandang umaga pagkagising o sa gabi bago matulog ito gawin. Mas maigi na sa parehong oras din ito gagawin araw-araw.

3. Sa takdang oras, siguraduhin na walang makakaistorbo sayo. Patayin muna ang cellphone, at i-lock ang pintuan sa iyong kwarto o kung saan mo man ito gagawin. Pagbilinan ang iyong mga kasama na huwag ka munang istorbohin sapagkat ikaw ay magdarasal.

4. Magsuot ng maluwag na damit upang makahinga ng maayos. Umupo ng komportable sa isang upuan na may sandalan. Huwag kang mahihiga sa kama upang maiwasan na ikaw ay makatulog.

5. Kung nais magdasal bago gawin ang visualization, maaaring umpisahan ito sa pamamagitan ng dasal o panalangin sa Diyos.

6. Ipikit ang mga mata. Huminga nang malalim at mabagal ng mga ilang sandali. Simula sa iyong paa, sabihin mo sa bawat parte ng iyong katawan na mag-relax habang patuloy na humihinga ng malalim at mabagal. Sa bawat paghinga mo ay nararamdaman mong narerelax ang iba’t ibang bahagi ng iyong katawan. Tila mabigat ang katawan at para itong natutulog ngunit ang diwa mo ay gising.

7. Alalahanin ang isinulat sa papel (uri ng trabaho at sahod na gusto mong makamit). Mag-create ng scenario sa isip na ikaw ay natanggap sa trabahong gusto mong gawin. Halimbawa, nakatanggap ka ng tawag mula sa isang tao at sinasabing ikaw ay tanggap na sa trabaho at maaari ka nang magsimula kaagad. Ang halaga ng sweldong inaalok nila sa iyo ay _____. Tuwang-tuwa ka sa natanggap mong balita. Masaya mong ibabalita sa pamilya mo at mga kaibigan ang bago mong trabaho. Tuwang-tuwa din sila para sayo. Dumating ang araw na ikaw ay nasa trabaho na. Isipin mo na ikaw ay masaya sa iyong ginagawa, mabait ang iyong boss at matulungin ang iyong mga katrabaho. Maganda ang inyong pagsasamahan sa trabaho kaya’t magaan ninyong nagagawa ang mga gawain sa kumpanya. Dumating ang araw ng iyong unang sahod. Ibibigay sa iyo ang payslip at nakasulat doon ang halaga ng sahod na gusto mo. Masayang-masaya ang iyong pakiramdam. Pupunta ka sa banko upang i-withdraw ang halaga ng iyong sweldo. Makikita mong hawak mo ang halagang gusto mo. Magpasalamat ka sa Diyos sa trabahong ito at sabihin mo na pag-iigihan mo ang iyong pagtatrabaho bilang pasasalamat sa biyayang iyong tinanggap.

Maaari mong palawakin pa ang iyong visualization. Dagdagan ng mga scenarios na gusto mo. Maging maingat lang na wala kang negatibong maiisip. Maging focused ka sa uri ng trabahong gusto mo, sa sahod na gusto mo, at pagiging maligaya sa pagkakamit mo ng iyong mga kagustuhan. Dito lang dapat uminog ang takbo ng iyong creative visualization para sa layuning ito.

8. Bago mo idilat ang iyong mga mata ay sabihin mo nang malakas (di ka naman kailangang sumigaw hihihi) ang iyong affirmation – Ngayon ay nakamit ko na ang trabaho at sahod na aking gusto. Salamat sa Diyos sa biyayang aking tinatanggap. (Sabihin mo ito nang buong paniniwala at paninindigan. Huwag mag-isip ng ibang bagay habang sinasabi ito.) Maaari itong ulitin ng tatlong beses.

9. Sa maghapon ay iwasan na isipin ang ginawang creative visualization. Ang aksyon sa iyong parte ay mag-apply lang sa uri ng trabaho at mga kumpanyang gusto mo. Maging masipag lang sa pag-aapply at sumampalataya na ipagkakaloob sa iyo ang iyong kagustuhan.

The Master Key System – Excerpts

Ang Isip (Mind) ay ang sentro ng paglikha (creative center) kung saan nagmumula ang lahat ng aktibidad at bagay.

Ang bawat iniisip (thought) ay may kakayahang maging materyal. Tayo mismo ang lumilikha sa ating karakter, personalidad, at kapaligiran sa pamamagitan ng ating mga iniisip.

Ang natatagong kapangyarihan ng Isip ay napapaunlad ng patuloy/madalas na pagsasanay.

… ang kaibahan ng mga tao sa bawat isa ay nakasalalay sa kanilang abilidad na mag-isip, na gamitin at kontrolin ang kanilang kaisipan, na mapaunlad ito. Kung ang sikreto ng lahat ng tagumpay, kapangyarihan, at kasiyahan ay ang kakayahan ng isip na lumikha, nararapat lamang na ang kakayahang mag-isip nang wasto ay maging pangunahing layunin ng bawat tao.

Kung lubos na maiintindihan ang kapangyarihang lumikha ng kaisipan, maituturing na kamangha-mangha ang dulot nito. Subalit ang ganitong uri ng resulta ay hindi makakamit kung walang aplikasyon, sipag at konsentrasyon.

Kapag ating naunawaan na ang kaligayahan, kalusugan, tagumpay, kayamanan at lahat ng iba pa nating kondisyon o kapaligiran ay pawang mga resulta lamang, at ang mga ito ay bunga ng wastong kaisipan, sinasadya man natin o hindi, mauunawaan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng karunungan ukol sa mga batas na may kinalaman sa Kaisipan.

– Excerpts from The Master Key System, Charles Haanel (Salin sa Filipino ni Pili Losa, Copyright 2019)

(Photo credit: classroomclipart.com)

6 Effortless Steps to a Positive Mindset

Ayon sa resulta ng survey ng SWS as of Dec. 2018, 50% ng mga Pilipino ang ITINUTURING ang kanilang mga sarili na mahihirap. Anong ibig sabihin nito, lima sa kada sampung Pinoy ang TINGIN sa kanilang mga sarili ay mahirap. Iyan ang kanilang paniniwala, ang kanilang pananaw.

Ang totoo, ayon sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority noon 2015 (ito ang latest), ang aktwal na bilang ng mahirap na Pilipino sa bansa ay 21.6% lamang, o mga nasa 2 sa kada 10 tao ang totoong mahirap.

Lumalabas yung tatlong tao na ang TINGIN nila sa sarili nila ay mahirap ay HINDI TOTOONG MAHIRAP.

I’m quite sure that those 30% who believe themselves poor but are not actually poor by its proper definition are living like they are poor. Nabubuhay sila na PARANG mahirap. They have what is called the POVERTY MINDSET.

That’s why I want you to understand the POWER OF YOUR BELIEFS, the POWER OF YOUR MIND TO ADAPT A CERTAIN BELIEF. Because your beliefs can make a difference in your life.

Ikaw, ano kaya ang default MINDSET mo?

Everything begins with the MIND, with your thoughts, with your beliefs. I’m sure narinig mo na iyan, alam mo na iyan. At minsan ay pinipilit mo na gawing positibo ang iyong isip. Pero alam ko na hindi madaling gawin iyan, lalo na kung nahaharap sa kabiguan, pagsubok o problema. Sino ba naman ang kakayanin na parating positibo ang isip kung kaliwa’t kanan ang masamang balita sa telebisyon, radyo o sa social media? Ang hirap! (See, that’s a negative thought.)

Alam ko that it’s almost impossible to keep a positive or wealthy mindset 100% of the time. That’s why it’s important to begin by setting aside a certain amount of time in a day to focus on positive ideas, your dreams, your goals, what you desire in life. Para din silang halaman na kailangan mong diligan kahit isang beses isang araw para lumago.

Here are six absolutely easy things to do to shift to a more positive mindset and stop your negative thinking:

1. Be thankful for every little thing.

Napansin ba ninyo ang ugali ng Pilipino kapag Pasko? Binigyan mo na ng regalo nagreklamo pa kasi di niya type ang binigay mo? Huwag tayong maging ganyan. Kung may nagbigay sa atin ng kahit na maliit na halaga o bagay, magpasalamat tayo. Kung may tumulong sa atin, magpasalamat tayo. Kung may nagbukas ng pinto para sa iyo, magpasalamat ka. If someone gives you a compliment, say “Why thank you very much!”

Tingnan mo ang kapaligiran mo at marami kang makikitang bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Ang sikat ng araw na nagbibigay sa atin ng liwanag at buhay sa lahat ng nilalang. Ang hangin na kailangan natin para mabuhay. Ang ating pamilya na lagi nating kasama, sa hirap at ginhawa.

If you can keep a journal, much better. Pero you don’t have to. Bago matulog o pagkagising, isipin mo ang mga gusto mong ipagpasalamat at magpasalamat ka sa Diyos.

2. Bawasan ang panonood o pagbabasa ng balita.

Nakaka-stress ang mga balita ngayon at nakakadagdag ng takot. Kapag madalas kang manood ng balita, parang laging magugunaw ang mundo dahil sa kasamaang naririnig mo. Hangga’t maaari nga, huwag ka muna manood o magbasa ng balita sa loob ng isang buwan. Yup, tama ang narinig mo. HUWAG KA MUNANG MANOOD NG BALITA SA LOOB NG ISANG BUWAN. Subukan mo at mapapatunayan mo na nakakagaan siya ng pakiramdam. Gawin mo ito sa bawat taon – magbakasyon muna mula sa masasamang balita.

3. Bawasan din ang panonood ng mga teleserye.

Dahil sila ay visual at sadyang emosyonal, madaling tanggapin ng subconscious ang mga nilalatag na mga sitwasyon, eksena, karakter, at paniniwala sa mga teleserye. Dahil nakaupo ka lang at nakatitig sa isang t.v. box, nare-relax ang katawan at ang isip, para kang nahihypnotize sa pinapanood mo kaya mabilis natatanggap ng subconscious ang mga bagay na nakikita doon. (See my ebook to learn more about how the mind works.)

4. Magbasa ng mga libro (ebook, physical book) at mga blog sa internet ukol sa Positive thinking, visualization, achieving goals, changing mindset etc.

Do this EVERY SINGLE DAY because you are training your mind to do something that is new. Hindi sanay ang isip mo na mag-isip ng positibo, sanay siya sa negative mindset kaya kailangan din siyang turuan. That’s why you have to do this everyday. Consider it your vitamins and supplements for mental health and well-being.

Hindi sapat ang mga ‘quotes’ lang. Kung ‘quotes’ dapat mahaba-haba at madalas ang pagbasa para maging effective. Dapat kasi na pumasok sa subconscious ang idea.

Marami ding available na motivational and inspirational videos sa YouTube. Kung ayaw mo magbasa, ito ang hanapin mo. Hangga’t maaari, araw-araw ka ding manood ng ganitong uri ng mga video.

5. Piliin din natin ang ating mga kausap at kahalubilo.

Nahahawa tayo kasi sa isip ng iba. Naiimpluwensiyahan tayo ng paniniwala ng ibang tao. Dumistansiya tayo ng kaunti sa mga taong napansin natin na maraming reklamo at puro negatibo ang sinasabi.

NEVER EVER REVEAL your desires and goals to others, lalo na sa mga ganitong uri ng tao. Pangalagaan at protektahan mo ang iyong mga pangarap mula sa mga taong negatibo upang hindi ito madikitan ng negative vibes. Nakakasira ng diskarte ang “ma-nega” ang mga pangarap mo sa buhay, hindi ba.

6. Write down your goals and, everyday, set aside 15-20 minutes visualizing your goals.

Para sa akin, mas gusto ko itong ginagawa bago matulog dahil gumagaan ang pakiramdam ko. I am ending my day on a positive note and it feels good. I am able to forget my worries before I go to sleep, which is important. We don’t want to go to sleep angry and upset because the subconscious/unconscious is very active while we sleep.

3 Easy Steps to Change your Mindset

Sa visualization ginagamit mo ang iyong imahinasyon para makuha mo ang iyong pangarap sa buhay gaya ng tagumpay, pera, bahay, magandang kalusugan, pag-ibig ng isang babae o lalake.  Pwede mo rin ito gamitin  para mahanap ang isang nawawalang bagay, makakuha ng isang impormasyon atbp.

Mahalaga na gawin natin ito lalo na kung marami tayong luma at negatibong mga paniniwala tungkol sa ating sarili, tungkol sa pera, sa kayamanan, sa mundo in general.  Mga paniniwala  na natutunan natin nang tayo ay mga bata pa.  Mga paniniwala gaya ng “money is the root of all evil,”  “wala ka nang ginawang tama!” “hindi napupulot ang pera,” “hindi naman ako sumusuka ng pera,” “pasaway ka!”  Na-program tayo ng mga ganitong salita mula sa ating mga magulang at nakakatanda sa atin.  Kaya kailangan nating i-reprogram ang ating subconscious.

(Although natutunan natin ang mga ganitong paniniwala mula sa ating mga parents at ibang adults, hindi natin sila dapat sisihin o hindi tayo dapat magalit sa kanila.  Ang mga ganitong kaisipan ay minana lang din nila sa mga nakakatanda sa kanila noon.  Bukod diyan, totoo naman din na noong kabataan natin ay hindi pa tayo ganoon ka-responsable sa ating sarili kaya lagi tayong napapagalitan.)

Upang ma-reprogram ang ating subconscious, we need new ideas, principles, concepts, ideals, aspirations and inspirations.  Isulat mo ang mga bago at positibong paniniwala na gusto mong maging bahagi ng iyong bagong pananaw at bagong sarili.  Isulat mo sila sa isang notebook o kaya sa index cards.

Unti-unti mo silang baguhin sa pamamagitan ng tatlong hakbang na ito:

  1. Relaxation or getting your body in a relaxed or almost trance-like state.
  2. Visualization
  3. Affirmation

Sounds simple?  Of course it is!  All you need is at least 15 minutes a day to do all of these.   You will be amazed at the results.