Category: Pinoy Mythology

Gugurang vs Asuang

PHILIPPINE MYTHOLOGY From the Land of Bicol Noong unang panahon, nang ang  mundo ay bata pa at ang mga diyos ng kabutihan at kasamaan ay magkaibigan pa, ay may dalawang diyos na naninirahan sa mga bundok ng Bicol.  Si  Gugurang, ang mabuting diyos, ay… Continue Reading “Gugurang vs Asuang”