Category: Media

Free Guided Relaxation in Tagalog

FREE GUIDED RELAXATION in Tagalog. Mahalagang Paalala:  This is an audio recording in mp3 format.  Kakailanganin mo ng smartphone, laptop, tablet, o isang mp3 player upang mapakinggan ang recording na ito.      

Woman wins 5000+ contests thru Power of Visualization

“You can have whatever you want, provided you know what it is. And see yourself as already having it. If you don’t see results right away, don’t be disappointed. Maybe you need to cultivate a little more patience!” – Helene Hadsell Credit to YouAreCreators

Creative Visualization – Does it work?

I’m just an average Pinoy. Gaya ng karamihan sa atin, galing ako sa mahirap. Hindi naman ako gaanong matalino. Nakatapos ako ng kolehiyo pero sa isa lamang maliit na eskwelahan sa aming bayan. Pero ngayon, ako ay isang top executive sa isang malaking kumpanya…