About

Hello, ako si Pili Losa.  Welcome to Pinoy Positivity.

Noon pa man ay mahilig na talaga akong magbasa at mag-aral ng mga tinatawag na self-help at self-improvement techniques o mga paraan para mas mapaunlad ang sarili. 

Mahilig din akong gumamit ng tinatawag na law of attraction, visualization, meditation, at positive thinking upang mas maharap ko nang maayos ang mga suliranin sa buhay at upang makamit ang aking mga pangarap. 

Ngunit marami sa mga nagtuturo at nagsusulat ukol sa self-improvement ay mga banyaga at lahat ng mga basahin, aklat, magasin, at blog online ay Ingles ang gamit.  Kaya naisip ko na gumawa ng isang blog sa wikang Tagalog o Filipino para mas maraming Pilipino ang makakabasa.

Hindi ako isang guro; ako ay isang estudyante lamang ng mga ganitong bagay.  Naniniwala ako na ang pagpapaunlad sa sarili ay walang katapusan.  Likas sa tao na palawakin ang kaniyang kabuhayan, kaisipan, karunungan, at kaluluwa.

Sa blog na ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang aking mga natutunan at ang aking paglalakbay para sa ikauunlad ng sarili.  Baka sakaling ikaw ay may mapulot din na makakatulong sa iyo, sa iyong kabuhayan, relasyon, at maging sa mundo.

Kung ikaw ay may tanong o suhestiyon, maaaring kang mag-email kay:

ms.pililosa@gmail.com

Salamat,

Want to stay positive? Subscribe to our FREE newsletter. Learn more