Mga Paraan Upang Malabanan ang Self-Doubt

Gaya ng isiniwalat ko sa blog post ko na ito, marami ding pagkakataon na ako ay nagiging negative thinker. Masasabi ko nga na mas negative ang ‘default’ mindset ko kesa positive, at madalas din akong nagdududa sa aking sarili.

Kaya ko nga ginawa ang blog na ito ay upang mapanatili ang aking sarili sa positive zone sapagkat naniniwala ako na mas maganda ang nadudulot nito sa aking sarili at buhay sa kabuuan.

Normal naman na makaramdam ng pagdududa sa sarili o ng self-doubt. Tao lang naman tayo at hindi perpekto. Normal na minsan ay kinukwestiyon natin ang ating kakayanan.

Ngunit hindi maganda na pabayaan natin na manaig ang self-doubt sapagkat katagalan ay maaaring humantong ito sa depression, anxiety, procrastination, kawalan ng inspirasyon at motivation, at mababang pagtingin sa sarili. Dahil sa self-doubt, mahihirapan din tayo na magdesisyon para sa ating sarili.

Kaya’t narito ang ilang paraan upang malabanan natin ang self-doubt:

  1. Maging kaibigan ka ng iyong sarili. Unawain mo ang iyong sarili. Gaya ng sinabi ko kanina, ang pag-aalangan sa sarili ay bahagi ng ating pagiging tao. Tanggapin mo na natural sa atin ang ganitong pakiramdam. Isipin mo kung kaibigan mo ang nagpapahayag sa iyo ng kaniyang self-doubt. Ano ang sasabihin mo sa kaniya? Malamang ay sasabihin mo, “Friend, ano ka ba? Kayang-kaya mo yan? Kilala kita, you’re a strong person!” Ganito rin ang sabihin mo sa iyong sarili sa tuwing nagkakaroon ka ng alinlangan.
  2. Alalahanin mo ang mga pagkakataon na ikaw ay nagtagumpay. Balikan ang panahon na may pagsubok na dumating sa iyong buhay at ito ay nalampasan mo. Pat yourself on the back for doing such a good job.
  3. Madalas mo bang ikumpara ang sarili mo sa iba, lalo na sa mga nakikita mo sa social media? Stop it. Tigilan mo ang pagkumpara ng sarili mo sa ibang tao. Iba ka at iba sila. At malay mo ba kung totoo ang mga pinopost nila sa social media? Malay mo kung ano talaga ang nangyayari sa kanilang buhay? Kaya, stop comparing yourself with others. Kung hindi mo mapigilan ang sarili mo na magkumpara, magpahinga ka paminsan-minsan sa social media.
  4. Maging abala ka sa isang bagay. Magpaka-busy ka. Kapag abala ang iyong isip at mga kamay, wala kang oras upang magduda sa iyong sarili. Ika nga, “an idle mind is the devil’s workshop.”
  5. Isulat mo sa isang notebook o journal ang iyong mga katangian, kapasidad, talento, kayamanan sa buhay (hindi materyal), at mga tagumpay sa buhay. Habang nagsusulat ka, patahimikin mo muna ang iyong ‘inner critic’ sapagkat manggugulo siya sa iyo. Sabihin mo sa ‘inner critic’ mo na hindi siya kasali sa ‘meeting.’
  6. Maging aware sa iyong sarili at sa iyong kaisipan. Kapag nararamdaman mo ang self-doubt, agad mo itong pigilan. Then immediately shift to a positive mindset. Be ready with an affirmation.
  7. Prayer helps. Manalangin o magdasal kapag nararamdaman mo ang self-doubt, lalo na kung nagkakaroon ka ng anxiety. Nakakatulong na maibsan ang mga ganitong pakiramdam.
  8. Kung talagang nakakasagabal na ang self-doubt sa iyong buhay, humingi ng professional help.

An idle mind is the devil’s workshop.

Old saying

Affirmation:

Every day in every way, I am getting better and better.

Shakti Gawain
Infographic by Pinoy Positivity

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s