Sapat na ba ang Sipag at Tiyaga?

Sapat na ba ang sipag at tiyaga para makaahon sa kahirapan?

Don’t get me wrong.  I believe in ‘sipag at tiyaga’.  Ika nga ng mga matatanda:  Kapag may tiyaga, may nilaga.  Naniniwala po ako diyan.

I think and, we all have seen, the power of ‘sipag at tiyaga’.  Kung meron nito, kakayanin nating makakain ng tatlong beses sa isang araw, kakayanin nating mapag-aral ang ating mga anak kahit sa public school man.  ‘Sipag at tiyaga’ can definitely help us survive our daily lives.

Kakayanin nating makatawid, ika nga.

Pero napansin mo ba na marami sa ating mga kababayan ang may sipag at tiyaga pero patuloy pa ring nahihirapan?  Bakit kaya?  Ano kaya ang kulang?

If you want to be rich and enjoy many good things in life, I believe ‘sipag at tiyaga’ are not enough.  There has to be something more than that.

And you need to start at one very important point:  your MINDSET.

You need to make up your mind, to make a FIRM decision that you want a better life than what you have right now.  Once you make this decision, you will feel a kind of click  in your mind.  There will be a turning in your heart.  You will feel like a door opened and a cloud has been lifted and you’ll know immediately that it’s gonna happen.  That what you have set for yourself WILL HAPPEN.  That success will be yours.