Creative Visualization – Does it work?

I’m just an average Pinoy. Gaya ng karamihan sa atin, galing ako sa mahirap. Hindi naman ako gaanong matalino. Nakatapos ako ng kolehiyo pero sa isa lamang maliit na eskwelahan sa aming bayan. Pero ngayon, ako ay isang top executive sa isang malaking kumpanya sa Pilipinas, nakatira sa isang exclusive subdivision, pinag-aaral ang mga anak sa exclusive schools, nakakapamasyal sa United States, Europe, at iba pang bansa sa mundo. Hindi naman kami sobrang yaman, pero masasabi ko na naging matagumpay ako at nakakapag-enjoy sa buhay kasama ang aking pamilya.

Looking back, tinatanong ko sa aking sarili paano ako nakarating sa ganitong kalagayan? How was I able to beat the odds?

Sipag at tiyaga? Siyempre. Pero marami sa ating kababayan ang may sipag at tiyaga ngunit patuloy na naghihirap sa buhay, di ba.

Swerte? Tingin ko pwedeng sabihin ng iba na swerte ako pero naniniwala ako na ang ‘swerteng’ ito ay bunga ng aking tinatawag na trade secret – ang creative visualization.

I was perhaps 25 years old when I first applied this technique. Binigyan ako ng isang kaibigan ng maliit na aklat – ang Creative Visualizaiton na isinulat ni Shakti Gawain.

Nagtatrabaho ako sa isang maliit na clinic sa Makati noon. Wala pang isang taon pagkatapos kong isagawa ang una kong visualization ay nag-resign ako upang lumipat sa isang kumpanya sa Sucat. Di nagtagal ay tinawagan ako ng dati kong boss at nirerekomenda na mag-apply sa isang malaking ahensiya sa Makati. Natanggap ako doon. One thing led to another at ngayon ay nasa isang pinagpipitagang kumpanya sa bansa bilang isa sa mga top executive nito.

Naniniwala ako na dumating ang mga oportunidad sa akin at ako naman ay naging handa upang harapin ang mga ito dahil sa isinagawa kong visualization. Simula noon ay ginagamit ko na kadalasan ang technique na ito upang makamit ang aking mga pangarap, matagpuan ang tunay na pag-ibig, at baguhin ang aking mga negatibong pananaw sa buhay.

Yes, nakapakaraming available na aklat at materyal sa internet ukol sa creative visualization. Pero karaniwan sa kanila ay English, isinulat para sa Western o English-speaking audiences. Perhaps for the first time – ibabahagi ko ang ilang techniques sa wikang Pilipino sapagkat isinulat ko ang aklat na ito para sa Pinoy.

My book – Creative Visualization for Pinoys – was written for the ordinary Filipino. It is simple and in Taglish. Ang mga techniques ay may Pilipino at English versions.

I wrote this book because I believe every Pinoy, especially those struggling in life, would benefit from the techniques in the book. Kaya nitong baguhin ang takbo ng ating buhay mula sa kahirapan patungo sa kaginhawaan.

In this little ebook you will discover…

• What is Creative Visualization. Why it works and how it works.

• The Pre-requisite for effective Creative Visualization

• The Five Powers You Must Know

• Specific Visualization Techniques and Affirmations to achieve the following:

o Finding the right person for you

o Strengthening Your Relationships

o Getting your dream job and/or the amount of salary you desire

o Getting a certain amount of money that you need immediately

o Acquiring your dream home

o Enjoying your dream vacation

o Prosperity in general

• Removing Blocks

• Giving and Receiving

I also added a bonus chapter discussing advanced ‘magical’ techniques to get what you want in life.

Creative Visualization for Pinoys + Bonus Chapter could be yours for only PhP 350! Buy the ebook here.

Preview Image

For cash deposit or other modes of payment, please email: pililosa@yahoo.com

(Important note: This is an ebook in pdf format. You will need a computer, laptop, tablet or smartphone to read the ebook. The printed book is not available at this time. The ebook will be sent to you via email once payment has been received or confirmed.)

Here is a gift for you for taking the time to read this post. This free gift will discuss the Five Powers You Must Know in order to perform creative visualization effectively. Yes, you can perform visualization right away and on your own, you just need to keep this Five Powers in mind.

Mag-sign up or follow this blog to get your freebie.  Pagkatapos mong mag-sign up, please click ‘GET IT HERE’  below.

GET IT HERE. (Yes, you can download it for FREE.)